Catalog: Produktkatalog MPG&E

COMPACT KX RT (MKL) (151013004)   Kontaktlinsen

COMPACT KX RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Keratokonus-Linse

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

COMPACT perfect KX VPT (o T) (177815481)   Kontaktlinsen

COMPACT perfect KX VPT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Keratokonus-Linse

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

COMPACT perfect KX VPT (m T) (177815482)   Kontaktlinsen

COMPACT perfect KX VPT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Keratokonus-Linse

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

COMPACT perfect KX BT (o T) (178015501)   Kontaktlinsen

COMPACT perfect KX BT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Keratokonus-Linse

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

COMPACT perfect KX BT (m T) (178015502)   Kontaktlinsen

COMPACT perfect KX BT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Keratokonus-Linse

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

COMPACT perfect KX RT (o T) (177915491)   Kontaktlinsen

COMPACT perfect KX RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Keratokonus-Linse

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

COMPACT perfect KX RT (m T) (177915492)   Kontaktlinsen

COMPACT perfect KX RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Keratokonus-Linse

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

dream-lens zoom (o T) (187118711)   Kontaktlinsen

dream-lens zoom

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Spezial

 

 

 

dream-lens zoom (m T) (187118712)   Kontaktlinsen

dream-lens zoom

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Spezial

 

 

 

DreamLens (o T) (61503311)   Kontaktlinsen

DreamLens

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Spezial