Catalog: Produktkatalog MPG&E

COMPACT CNM RT (m T) (133512002)   Kontaktlinsen

COMPACT CNM RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

COMPACT CNM RT (MKL) (133512004)   Kontaktlinsen

COMPACT CNM RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

COMPACT conicon VPT (o T) (143512001)   Kontaktlinsen

COMPACT conicon VPT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

COMPACT conicon VPT (m T) (143512002)   Kontaktlinsen

COMPACT conicon VPT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

natural fit RT (o T) (155507801)   Kontaktlinsen

natural fit RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

natural fit RT (m T) (155507802)   Kontaktlinsen

natural fit RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

COMPACT conicon RT (o T) (144012001)   Kontaktlinsen

COMPACT conicon RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

COMPACT conicon RT (m T) (144012002)   Kontaktlinsen

COMPACT conicon RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

COMPACT perfect RT (o T) (134512001)   Kontaktlinsen

COMPACT perfect RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

COMPACT perfect RT (m T) (134512002)   Kontaktlinsen

COMPACT perfect RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch