Catalog: Appenzeller Kontaktlinsen CH

Excellent MK Progress-F PT VT (283)   contactlenses

3000.18

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Mehrstärken; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-F PT VP (197)   contactlenses

3000.19

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-F PT (84)   contactlenses

3000.17

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-F BT VP (193)   contactlenses

3000.137

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrstärken; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-F BT (88)   contactlenses

3000.24

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrstärken; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-F (83)   contactlenses

3000.16

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK BT VP (245)   contactlenses

1000.31

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK BT (30)   contactlenses

1000.18

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Bifo VPT (112)   contactlenses

3000.50

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch; Torisch; Zweistärken

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Bifo RT (113)   contactlenses

3000.51

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch; Torisch; Zweistärken

Packungsgrösse:

Wassergehalt: