Catalog: Appenzeller Kontaktlinsen CH

Excellent MK Progress-N PT VT (590)   contactlenses

3000.231

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-N PT VP (339)   contactlenses

3000.43

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-N PT (103)   contactlenses

3000.41

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-N BT VP (324)   contactlenses

3000.156

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrstärken; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-N BT (107)   contactlenses

3000.48

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrstärken; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-N (102)   contactlenses

3000.40

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-F VPT (86)   contactlenses

3000.22

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-F VP (85)   contactlenses

3000.21

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-F RT VP (194)   contactlenses

3000.136

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrstärken; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-F RT (87)   contactlenses

3000.23

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrstärken; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt: