Catalog: Appenzeller Kontaktlinsen CH

Excellent MK VP (20)   contactlenses

1000.09

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK RT VP (191)   contactlenses

1000.30

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK RT (29)   contactlenses

1000.17

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK PT VT (318)   contactlenses

1000.10

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK PT VPT (195)   contactlenses

1000.11

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK PT VP (192)   contactlenses

1000.11

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK PT (17)   contactlenses

1000.04

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-N VPT (105)   contactlenses

3000.44

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-N VP (104)   contactlenses

3000.45

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK Progress-N RT (106)   contactlenses

3000.47

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrstärken; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt: