Catalog: Appenzeller Kontaktlinsen CH

Excellent-KK Progress-F QSD (141)   contactlenses

3000.80

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Mehrstärken; Quadrant; Spezial; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent-KK Progress-F BT VP (564)   contactlenses

3000.79

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrkurvig; Mehrstärken; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent-KK Progress-F BT (140)   contactlenses

3000.79

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrkurvig; Mehrstärken; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent-KK Progress-F (11)   contactlenses

3000.75

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Mehrstärken; Spezial; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent-KK BT VP (219)   contactlenses

2000.38

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrkurvig; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent-KK BT (56)   contactlenses

2000.25

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrkurvig; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent-KK Bifo VPT (275)   contactlenses

2000.39

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Spezial; Zweistärken

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent-KK Bifo (285)   contactlenses

3000.149

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Spezial; Zweistärken

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent-KK (10)   contactlenses

2000.21

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Excellent MK VPT (23)   contactlenses

1000.14

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt: