Catalog: Appenzeller Kontaktlinsen CH

i-MAP AS Multi CD VPT (443)   contactlenses

3000.203

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Mehrstärken; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MAP AS Multi CD VP (459)   contactlenses

3000.2111

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Mehrstärken; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MAP AS Multi CD RT VP (556)   contactlenses

3000.228

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrkurvig; Mehrstärken

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MAP AS Multi CD RT (440)   contactlenses

3000.201

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrkurvig; Mehrstärken

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MAP AS Multi CD QSD VPT (476)   contactlenses

3000.221

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Mehrstärken; Quadrant; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MAP AS Multi CD QSD VP (452)   contactlenses

3000.205

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Mehrstärken; Quadrant; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MAP AS Multi CD QSD RT VP (499)   contactlenses

3000.206

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrkurvig; Mehrstärken; Quadrant; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MAP AS Multi CD QSD RT (467)   contactlenses

3000.217

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrkurvig; Mehrstärken; Quadrant; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MAP AS Multi CD QSD BT (557)   contactlenses

3000.227

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrkurvig; Mehrstärken; Quadrant

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MAP AS Multi CD QSD (451)   contactlenses

3000.207

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Mehrstärken; Quadrant; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt: