Catalog: Appenzeller Kontaktlinsen CH

i-MATRIX ST VT (299)   contactlenses

8000.04

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MATRIX ST VPT (340)   contactlenses

8000.13

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MATRIX ST VP (320)   contactlenses

8000.09

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MATRIX ST (298)   contactlenses

8000.03

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MATRIX Progress-N VPT (332)   contactlenses

8000.11

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Asphärisch; Mehrstärken; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MATRIX Progress-N VP (308)   contactlenses

8000.05

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Asphärisch; Mehrstärken; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MATRIX Progress-N (331)   contactlenses

8000.10

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Asphärisch; Mehrstärken; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MATRIX (294)   contactlenses

8000.00

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MAP VPT (40)   contactlenses

2000.09

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Spezial; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-MAP VP (39)   contactlenses

2000.08

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt: