Catalog: Appenzeller Kontaktlinsen CH

i-SOFT Multi CD TP (587)   contactlenses

4000.41

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:1-Jahreslinse; 6-Monatslinse

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-SOFT Multi CD TD (589)   contactlenses

4000.42

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:1-Jahreslinse; 6-Monatslinse

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-SOFT Multi CD (585)   contactlenses

4000.40

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:1-Jahreslinse; 6-Monatslinse

CL-Geometrie:Mehrstärken; Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-SOFT (578)   contactlenses

4000.31

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:1-Jahreslinse; 6-Monatslinse

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-NIGHT VP (399)   contactlenses

10000.01

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-NIGHT Toric VP (400)   contactlenses

10000.02

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrkurvig; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-NIGHT Toric Multi (386)   contactlenses

10000.02

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Mehrstärken; Spezial; Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-NIGHT Toric (359)   contactlenses

10000.02

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrkurvig; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-NIGHT Multi VP (398)   contactlenses

10000.05

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Mehrstärken; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

i-NIGHT Multi (387)   contactlenses

10000.03

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:

CL-Geometrie:Mehrkurvig; Mehrstärken; Spezial

Packungsgrösse:

Wassergehalt: