Catalog: Appenzeller Kontaktlinsen CH

Saphir Rx Toric Blister (363)   contactlenses

7010.03

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:Monatslinse

CL-Geometrie:Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Saphir Rx Toric 6pk (500)   contactlenses

7010.044

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:Monatslinse

CL-Geometrie:Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Saphir Rx Toric 3pk (362)   contactlenses

7010.04

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:Monatslinse

CL-Geometrie:Torisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Saphir Rx Sph Blister (361)   contactlenses

7010.01

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:Monatslinse

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Saphir Rx Sph 6pk (501)   contactlenses

7010.022

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:Monatslinse

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Saphir Rx Sph 3pk (360)   contactlenses

7010.02

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:Monatslinse

CL-Geometrie:Rotationssymmetrisch

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Saphir Rx MFT CN Blister (368)   contactlenses

7010.11

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:Monatslinse

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrstärken

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Saphir Rx MFT CN 6pk (502)   contactlenses

7010.121

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:Monatslinse

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrstärken

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Saphir Rx MFT CN 3pk (369)   contactlenses

7010.12

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:Monatslinse

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrstärken

Packungsgrösse:

Wassergehalt:

 

 

 

Saphir Rx MFT CD Blister (370)   contactlenses

7010.09

CL-Typ:Weich

CL-Anwendungsart:Monatslinse

CL-Geometrie:Bitorisch; Mehrstärken

Packungsgrösse:

Wassergehalt: